han ernest fotografie

artists' statement

Met een camera onderzoek ik hoe mensen zich verhouden tot hun omgeving.
Meestal is 'omgeving' een niet-alledaagse 'wereld' in de stad.

Als fotograaf ontsluit ik deze wereld door het vertellen van een documentair verhaal.

Door mijn verleden als vormgever zoek ik onbewust altijd naar een esthetische enscenering, waardoor de beelden een context krijgen van rust, ruimte en balans.
zelfportret han ernest